Bjørn Ødegaard

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Deltakerforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 2. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 3. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 4. 34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard supported this idea  · 
 5. 34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Bjørn Ødegaard commented  · 

  Det bør vel generelt være en del flere måter å få ut statestikk og lister. Nå opererer man med exel ark eller databaser på utsiden for å holde orden på hvem som har fått merker, type, antall osv. Dette burde være integrert i programmet.

 6. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 7. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Bjørn Ødegaard commented  · 

  Det kan kanskje være greit å fortelle hva denne informasjonen skal brukes til?

 8. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 9. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 
 10. 6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Bjørn Ødegaard shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base