Eliksir AS

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Eliksir AS commented  · 

  Hei Terje,

  Takk for ditt forslag. Ettersom dette er et innspill vinklet fra dere som arrangør har jeg flyttet det til adminforum.

  Jeg antar dette klippekortet er en egen PDF dere har lastet opp for turen? For disse blir det veldig vanskelig for oss å påføre navnet, ettersom vi ikke kan være sikker på at området ikke brukes til annen informasjon fra dere.

  Når det gjelder kjøp av flere titalls kopier for skoler så er dette et litt spesielt behov som ikke nødvendigvis best tilrettelegges for på samme måte som for andre, og jeg ser flere spørsmål ved dette som må avklares. I første omgang virker det greieste som at skolene kjøper større sett direkte fra dere som arrangør?

  Om andre arrangører har dette ønsket/behovet er det fint om de gir tilbakemelding på hvordan dette best skulle fungert.

 2. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Deltakerforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Eliksir AS commented  · 

  Takk for tilbakemeldingen! Dette tar vi absolutt med oss som et godt innspill som vi skal forsøke få gjort noe med under inneværende utvikling.

Feedback and Knowledge Base