AdminTurorientering.no (Product Manager, Turorientering.no)

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Ettersom dette er en litt gammel kommentar fra utviklingen er det mulig dette har blitt endret på i ettertid. Kan du utdype dette, om det fremdeles er litt vanskelig å forstå? Forøvrig kommer brukerveileding for klubbadministratorer snart.

Feedback and Knowledge Base