Gunnar Pedersen

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Gunnar Pedersen commented  · 

  Og en ting til, vi må smi mens jernet er varmt mhp muligheten til å rekruttere nye medlemmer...

  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 3. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 4. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 5. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Deltakerforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Gunnar Pedersen commented  · 

  dette må du ta direkte med arrangøren

  An error occurred while saving the comment
  Gunnar Pedersen commented  · 

  dette må du ta opp med klubben

 6. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Gunnar Pedersen commented  · 

  enig - vi har en runde på alle koder hvert år - for å fjerne f.ex O'er og I'er fra autogenerte koder

  Gunnar Pedersen supported this idea  · 
 7. 7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Gunnar Pedersen commented  · 

  evt bare kreve at gullmedlaje for barn krever halvparten så mange poeng som for voksne...

 8. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 9. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen shared this idea  · 
 10. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Adminforum  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Gunnar Pedersen supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base