Adminforum

Dette forumet er for klubber og deres administratorer på Turorientering.no. Kom gjerne med ønsker og forslag til forbedringer av admin eller det å arrangere turorientering generelt! Dersom du har idéer til nettstedet Turorientering.no forøvrig eller er vanlig bruker av nettstedet, ber vi deg vennligst om å bruke deltakerforumet på https://turorientering.uservoice.com/forums/156538-deltakerforum.

 1. Katergorisering av poster

  Det bør være mulig å katergorisere Poster som Grønne, Blå, Røde eller Sorte, slik som fargekodene på turene.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Endre navn på "Frie poster"

  Begrepet "Frie poster" bør fases ut før 2014-sesongen. Mange tror at dette betyr "Gratis poster" - som det jo ikke er. Har diskutert en del med Bjørnar og funnet ut at kanskje begrepet "Tradisjonell turorientering" er mest dekkende. Åpen for andre forslag!

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hei Jan, takk for forslaget! Dette er en ganske enkel justering som vi da kan planlegge for 2014, men vi oppfordrer gjerne andre arrangører til å komme med innspill her på alternative begreper/forklaringer innen den tid også.

 3. Kode som er lengre enn 4 tegn på poster

  I admin kan man legge inn koder som er lenger enn 4 tegn, men i brukergrensesnittet på turorientering.no er det max 4 tegn.

  For foto-orientering har man vanligvis et nøkkelord på f.eks. 8-10 tegn. Jeg vil definere en post for foto-orienteringen der man kan skrive inn nøkkelordet, men siden det er maks 4 tegn får jeg ikke lange nok nøkkelord.

  Det hadde vært en stor styrke i forhold til bruk mot foto-orientering (som jeg tror vil være en "vinner" fremover på turorientering.no)

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hei Jan, her har du oppdaget en unødvendig differanse og feil! Når man kan legge inn koder lengre enn fire tegn i admin burde selvfølgelig ikke klippe-funksjonen begrense antallet tegn man kan oppgi. Vil bli fikset.

 4. Katagorisering av "Frie poster"

  Ved beskrivelse av fargekodede får man velge hvem turen egner seg for.
  Denne muligheten bør gjelde også for "frie poster".
  Fortiden får man kun opp kultuminnesymbolet når man går inn og ser på turer.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Godt forslag. I utgangspunktet var «Frie poster» ment for de tradisjonelle oppleggene hvor det gjerne er flere titalls poster, og da blir det fort vanskelig å si at de passer for barnevogn eller sykkel på tvers av alle postene. Men vi ser helt klart at det er rom for å lage mindre samlinger med poster som allikevel ikke legges opp som en konkret foreslått tur med vanskelighetsgrad. Så vi vil ta en gjennomgang av dette og se på beste løsning helhetlig sett.

 5. Utskrift av pdf ved kjøp via turorientering.no

  HEi
  Jeg testet ut kjøp av Baneheitrimmen
  Lastet den ned på min ipad og videresendtre til jobbmail for utskrift.
  Ser da at side 1 og 2 har påført mitt navn og side nr av totalt 3 sider, men side 3 som er klippekortet har ikke denne påskriften.
  Det bør den ha for å ungå at klippekort fra samme nedlastning kan leveres inn for fler personer.
  Savner at man ved bestilling kan velge det antall kart man ønsker.
  Når vi selger 50 kart til en skole må de betale 50 ganger om de skulle benytte denne løsningen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Redigere poster

  Hei. Det er utrolig tungvint å rette/redigere poster nåe det er over en side. Hver gang jeg har rettet en post så kommer jeg til første side på toppen. Deretter så må jeg gå ned i bunnen for å velge side 2. Deretter så kommer jeg på toppen av side 2 og må gå ned igjen til bunnen av den for å velge posten som skal rettes.


  1. Det bør være sidevalg på toppen av sidene også.

  2. Det burde være mulig å skrive inn postnummer direkte.

  3. Når du redigerer post er så kunne det vært en knapp med valg som sa:…
  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Bestillinger

  Ser at bestillinger ikke nullstilles etter etablering av ny sessong. Foreslår at den nullstilles slik at det letter oversikten over årests bestillinger.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Max og min koordinater for kart område.

  Etter å ha lagt inn 20-30 kulturminner (og det kommer stadig fler) på opp til 15 forskjellige kart, så hadde det vært fint at bare de som er innenfor dette område blir listet opp og kan velges. Dette gjelder også poster og bilder.

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. GPS posisjoner poster

  Det bør være mulig å importere GPS posisjoner direkte fra fil inn på hver post. Nå er det klipp og lim 260 ganger hver sesong.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Postbeskrivelse

  Hei. Det burde være mulig å legge inn hvilket karttegn/postdetalj på hver post. Da kunne klippekortene genereres automatisk for hver tur og vi slipper og lage og laste opp klippekort for alle turene.

  8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Utsalgsteder

  Det tar veldig mye tid å registrere alle utsalgstedene HVER gang man legger inn en ny TUR. Med 6-8 utsalgsteder og 10-15 turer så bør det finnes et valg hvor arrangøren definerer hvilke utsalgsteder den har, og dette kommer opp hver gang man legger inn en ny tur.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. 34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Epost-adresser til de som registrerer Tur-O på nett

  Det er relativt mange som registrerer Tur-O på nett som ikke oppgir sin epost-adresse og dermed ikke kan informeres på en enkel måte. Deltagere kan selvfølgelig ikke tvinges til det. Men hvis epost-adressen er mere fremhevet ved registreringen og med tillegg av en anbefaling til å oppgi epost-adressen, kan flere nås med informasjon.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Jeg trenger å kunne redigere poster/koder for deltagere

  Jeg trenger å kunne redigere poster/koder for deltagere som
  - ikke har internett
  - har registrert feil

  Poster som har forsvunnet/endret kode i løpet av sesongen

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Epostlister

  Det kan oppstå flere behov for å informere (poster som er midlertidig vekke eller har mangler, stier/veier som ikke bør brukes (klager), om hogst, innbydelse til avslutning, ...) Tur-O deltagere i løpet av Tur-O sesongen. En god hjelp hadde det vært om det f.eks. på en enkel måte kunne lagres/kopieres en kommaseparert liste med alle epost-adresser.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Diverse forslag


  • lager en bruksanvisning for de nye sidene

  • forteller hvor man etter omleggingen finner "send e-post funksjonen"

  • forteller hvor man etter omleggingen finner statistikken hvor man kan sammenligne sesonger
   -svarer på spørsmål når de stilles

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Innlegging av kulturminneposter

  Kanskje litt vankelig å skjønne tegnene for å legge inn stedsangivlese.

  Se om jeg har skjønt det riktig?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
2 Next →
 • Don't see your idea?

Adminforum

Categories

Feedback and Knowledge Base