Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Unik URL for ny generert PDF

Når man genererer nye PDF'er for turer i admin må man "tvinge" reload med CTRL+F5 for å få opp ny utgave. Det er mange mindre kyndige brukere som ikke vet om dette, som derfor blir frustrert når endringer ikke oppstår som forventet. Dette kan løses ved at PDF-preview link gies et lite tillegg, f.eks. 2345.pdf?timestamp=20140319031813. Jeg tror det vil gjort en del brukere mindre frustrert.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Kocbach shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base