Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Fjerne symboler som kan forveksles!

Hei. Vi har i år hatt en del personer som forveksler 1 tall og bokstaven I og tallet null og bokstaven O. Det bør fjernes et av alternativene i kodene som genereres. Dette skjer selv om alt blir printet ut.
Ref. bilskilt og hvilke bokstaver som ikke er tilatt.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Bjørn Ødegaard shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base