Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Barneposter

Et visst antall av postene våre er "barneposter" som så langt bare gir poeng for deltakere opp til 15 år. Dette er dekket av dagens løsning. Men vi ønsker en mulighet til å gi poeng også til andre besøkende, men da færre poeng enn det den egentlige målgruppen får.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jon Færden shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base