Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Katergorisering av poster

Det bør være mulig å katergorisere Poster som Grønne, Blå, Røde eller Sorte, slik som fargekodene på turene.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Magnus Johnsson shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base