Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Katergorisering av poster

Det bør være mulig å katergorisere Poster som Grønne, Blå, Røde eller Sorte, slik som fargekodene på turene.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Magnus Johnsson shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base