Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Endre navn på "Frie poster"

Begrepet "Frie poster" bør fases ut før 2014-sesongen. Mange tror at dette betyr "Gratis poster" - som det jo ikke er. Har diskutert en del med Bjørnar og funnet ut at kanskje begrepet "Tradisjonell turorientering" er mest dekkende. Åpen for andre forslag!

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Kocbach shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Hei Jan, takk for forslaget! Dette er en ganske enkel justering som vi da kan planlegge for 2014, men vi oppfordrer gjerne andre arrangører til å komme med innspill her på alternative begreper/forklaringer innen den tid også.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base