Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Kode som er lengre enn 4 tegn på poster

I admin kan man legge inn koder som er lenger enn 4 tegn, men i brukergrensesnittet på turorientering.no er det max 4 tegn.

For foto-orientering har man vanligvis et nøkkelord på f.eks. 8-10 tegn. Jeg vil definere en post for foto-orienteringen der man kan skrive inn nøkkelordet, men siden det er maks 4 tegn får jeg ikke lange nok nøkkelord.

Det hadde vært en stor styrke i forhold til bruk mot foto-orientering (som jeg tror vil være en "vinner" fremover på turorientering.no)

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Kocbach shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Hei Jan, her har du oppdaget en unødvendig differanse og feil! Når man kan legge inn koder lengre enn fire tegn i admin burde selvfølgelig ikke klippe-funksjonen begrense antallet tegn man kan oppgi. Vil bli fikset.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base