Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Katagorisering av "Frie poster"

Ved beskrivelse av fargekodede får man velge hvem turen egner seg for.
Denne muligheten bør gjelde også for "frie poster".
Fortiden får man kun opp kultuminnesymbolet når man går inn og ser på turer.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonym shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Godt forslag. I utgangspunktet var «Frie poster» ment for de tradisjonelle oppleggene hvor det gjerne er flere titalls poster, og da blir det fort vanskelig å si at de passer for barnevogn eller sykkel på tvers av alle postene. Men vi ser helt klart at det er rom for å lage mindre samlinger med poster som allikevel ikke legges opp som en konkret foreslått tur med vanskelighetsgrad. Så vi vil ta en gjennomgang av dette og se på beste løsning helhetlig sett.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base