Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Utskrift av pdf ved kjøp via turorientering.no

HEi
Jeg testet ut kjøp av Baneheitrimmen
Lastet den ned på min ipad og videresendtre til jobbmail for utskrift.
Ser da at side 1 og 2 har påført mitt navn og side nr av totalt 3 sider, men side 3 som er klippekortet har ikke denne påskriften.
Det bør den ha for å ungå at klippekort fra samme nedlastning kan leveres inn for fler personer.
Savner at man ved bestilling kan velge det antall kart man ønsker.
Når vi selger 50 kart til en skole må de betale 50 ganger om de skulle benytte denne løsningen.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
terje.bisseth shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Hei Terje,

  Takk for ditt forslag. Ettersom dette er et innspill vinklet fra dere som arrangør har jeg flyttet det til adminforum.

  Jeg antar dette klippekortet er en egen PDF dere har lastet opp for turen? For disse blir det veldig vanskelig for oss å påføre navnet, ettersom vi ikke kan være sikker på at området ikke brukes til annen informasjon fra dere.

  Når det gjelder kjøp av flere titalls kopier for skoler så er dette et litt spesielt behov som ikke nødvendigvis best tilrettelegges for på samme måte som for andre, og jeg ser flere spørsmål ved dette som må avklares. I første omgang virker det greieste som at skolene kjøper større sett direkte fra dere som arrangør?

  Om andre arrangører har dette ønsket/behovet er det fint om de gir tilbakemelding på hvordan dette best skulle fungert.

Feedback and Knowledge Base