Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Hvem laster ned gratis kart?

Det er bra at det nå kreves registrering FØR nedlasting av gratis kart er mulig. Det burde også være mulig å få vite HVEM som har lastet ned HVILKE kart.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Magne Klovning, Porsgrunn shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base