Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Hvor finner jeg en bruksanvisning på hvordan jeg lager tur -o kart i ocad? Har lett overalt uten helle

Hvor finner jeg mal og oppskrift for hvordan jeg lager tur-o kart i ocad? Jeg kan lage vanlige løyper i alle fasonger med vanlige postbeskrivelser for ordinære løp, men ikke tur orientering og klippefelt for tur o kart.Hvor finner jeg oppskrift på dette?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Tom Aasrum shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base