Hvordan kan vi forbedre administrasjonen for klubber på Turorientering.no?

Mulighet for vedlegg

Er det mulig å åpne opp for flere vedlegg til kart som kjøpes/lastes ned via nett?
Hadde problemer med å få lagt til noe annet enn klippekort på klubbens turer i våres. Innhold ved kjøp på nett bør jo være likt det man får i posen ved kjøp i butikk.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
tur shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base