Adminforum

Dette forumet er for klubber og deres administratorer på Turorientering.no. Kom gjerne med ønsker og forslag til forbedringer av admin eller det å arrangere turorientering generelt! Dersom du har idéer til nettstedet Turorientering.no forøvrig eller er vanlig bruker av nettstedet, ber vi deg vennligst om å bruke deltakerforumet på https://turorientering.uservoice.com/forums/156538-deltakerforum.

 1. BEDRE FUNKSJONALITET FOR ADMINISTRATOR

  I Fossum lar vi brukerne benytte turo-på-nett funksjonen som eneste registrering av postbesøk. Dette betyr at vi deler ut merker og utmerkelser basert på klipp på nett. I den sammenheng har vi ønsker for ny og forbedret funksjonalitet:
  - Enkel mekanisme for å eksportere alle brukerdata for en sesong til en fil (helst Excel format).


  •  Funksjonalitet for å levere "elektronisk klippekort" (knapp for å bekrefte at man er ferdig for sesongen, gjerne med mulighet for å gi tilleggsinformasjon av typen "Ja, jeg kommer på avslutningskveld for å hente merket")
   

  Håper dere kan ta tak i dette.

  34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Muligheter for å bestille medaljer og plaketter via profilen

  Vi vurderer å legge om premieringsystemet, da kunne vi ha tenkt oss et system der de enkelte sel kan bestille og eventuelt forhåndsbestille for medaljer og utmerkelser. Når D har klart kravet og har betalt får de tilsendt utmerkelsen sin.

  34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Takk for forslaget! Dette er noe som har vært diskutert nærmest fra første versjon av turorientering.no, men som vi har fått litt varierende tilbakemeldinger på fra arrangørerer opp igjennom. Kontrollkort på papir har for noen stått som den «sikreste» formen for verifisering av klipp.

  Men vi synes dette er en fin funksjon som passer inn i helheten. Vi kunne dog trengt mer innspill på hvordan det skal fungere, både mtp. hvordan premier/utmerkelser skal defineres av hver arrangør, og når/hvordan en deltaker skal kunne bestille dette.

  Om dere som har vist interesse for dette kunne utdypet dette litt hadde vi satt pris på det!

 3. 34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Katergorisering av poster

  Det bør være mulig å katergorisere Poster som Grønne, Blå, Røde eller Sorte, slik som fargekodene på turene.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Fjerne symboler som kan forveksles!

  Hei. Vi har i år hatt en del personer som forveksler 1 tall og bokstaven I og tallet null og bokstaven O. Det bør fjernes et av alternativene i kodene som genereres. Dette skjer selv om alt blir printet ut.
  Ref. bilskilt og hvilke bokstaver som ikke er tilatt.

  8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Postbeskrivelse

  Hei. Det burde være mulig å legge inn hvilket karttegn/postdetalj på hver post. Da kunne klippekortene genereres automatisk for hver tur og vi slipper og lage og laste opp klippekort for alle turene.

  8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Barneposter

  Et visst antall av postene våre er "barneposter" som så langt bare gir poeng for deltakere opp til 15 år. Dette er dekket av dagens løsning. Men vi ønsker en mulighet til å gi poeng også til andre besøkende, men da færre poeng enn det den egentlige målgruppen får.

  7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Jeg trenger å kunne redigere poster/koder for deltagere

  Jeg trenger å kunne redigere poster/koder for deltagere som
  - ikke har internett
  - har registrert feil

  Poster som har forsvunnet/endret kode i løpet av sesongen

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Unik URL for ny generert PDF

  Når man genererer nye PDF'er for turer i admin må man "tvinge" reload med CTRL+F5 for å få opp ny utgave. Det er mange mindre kyndige brukere som ikke vet om dette, som derfor blir frustrert når endringer ikke oppstår som forventet. Dette kan løses ved at PDF-preview link gies et lite tillegg, f.eks. 2345.pdf?timestamp=20140319031813. Jeg tror det vil gjort en del brukere mindre frustrert.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Utsalgsteder

  Det tar veldig mye tid å registrere alle utsalgstedene HVER gang man legger inn en ny TUR. Med 6-8 utsalgsteder og 10-15 turer så bør det finnes et valg hvor arrangøren definerer hvilke utsalgsteder den har, og dette kommer opp hver gang man legger inn en ny tur.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Mulighet for vedlegg

  Er det mulig å åpne opp for flere vedlegg til kart som kjøpes/lastes ned via nett?
  Hadde problemer med å få lagt til noe annet enn klippekort på klubbens turer i våres. Innhold ved kjøp på nett bør jo være likt det man får i posen ved kjøp i butikk.

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Max og min koordinater for kart område.

  Etter å ha lagt inn 20-30 kulturminner (og det kommer stadig fler) på opp til 15 forskjellige kart, så hadde det vært fint at bare de som er innenfor dette område blir listet opp og kan velges. Dette gjelder også poster og bilder.

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Endre navn på "Frie poster"

  Begrepet "Frie poster" bør fases ut før 2014-sesongen. Mange tror at dette betyr "Gratis poster" - som det jo ikke er. Har diskutert en del med Bjørnar og funnet ut at kanskje begrepet "Tradisjonell turorientering" er mest dekkende. Åpen for andre forslag!

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hei Jan, takk for forslaget! Dette er en ganske enkel justering som vi da kan planlegge for 2014, men vi oppfordrer gjerne andre arrangører til å komme med innspill her på alternative begreper/forklaringer innen den tid også.

 14. Etterregistrere poster for gruppemedlemmer

  Vi har hatt flere forespørsler i 2020 fra brukere som har opprettet familiegrupper etter at endel poster har blitt registrert. En kar ville f.ex gjerne etterregistrere 70 klipp for kona si. Generer bedre statstikker for turorientering.no og arrangører...

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Turbloggen

  Få epostvarsel ved nye innlegg på bloggen (følgefunksjon)

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Bestillinger

  Ser at bestillinger ikke nullstilles etter etablering av ny sessong. Foreslår at den nullstilles slik at det letter oversikten over årests bestillinger.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Diverse forslag


  • lager en bruksanvisning for de nye sidene

  • forteller hvor man etter omleggingen finner "send e-post funksjonen"

  • forteller hvor man etter omleggingen finner statistikken hvor man kan sammenligne sesonger
   -svarer på spørsmål når de stilles

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Teller savnet

  Savner en teller for klubbens side, slik at vi kan se hvor mange besøkende vi har.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Epostlister

  Det kan oppstå flere behov for å informere (poster som er midlertidig vekke eller har mangler, stier/veier som ikke bør brukes (klager), om hogst, innbydelse til avslutning, ...) Tur-O deltagere i løpet av Tur-O sesongen. En god hjelp hadde det vært om det f.eks. på en enkel måte kunne lagres/kopieres en kommaseparert liste med alle epost-adresser.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Epost-adresser til de som registrerer Tur-O på nett

  Det er relativt mange som registrerer Tur-O på nett som ikke oppgir sin epost-adresse og dermed ikke kan informeres på en enkel måte. Deltagere kan selvfølgelig ikke tvinges til det. Men hvis epost-adressen er mere fremhevet ved registreringen og med tillegg av en anbefaling til å oppgi epost-adressen, kan flere nås med informasjon.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Adminforum

Categories

Feedback and Knowledge Base