Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

En knapp for "Hjelp, koden fungerer ikke"

Det ligger mange blogginnlegg der det spørres etter kode som er notert feil. Man vil normalt få svar, men det kunne kanskje vært en funksjon der man kan be arrangøren om å få tilsendt manglende kode(r).

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ivar shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base