Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Registrering av klipp

Jeg er ny bruker av Turorientering.no. og måtte lete en del for å finne ut hvor jeg skulle registrere klippene. Fant omsider ut at dette skulle skje under "Poster". Forslag: Endre "Poster" til for eksempel "Registrer klipp her". Kanskje for mange bokstaver, hva med bare "Klipp" eller noe liknende som beskriver handlingen?

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Eivind Drag shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base