Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Automatisk postregistrering med GPS

Jeg føler at prosessen med å registrere poster er litt mer tidkrevende enn den trenger å være. Man må på en eller annen måte huske på eller skrive ned alle kodene fra turen, og så må man logge inn og registrere hver enkelt kode på nettsiden her. Man vil jo helst bruke tiden sin på å faktisk orientere og finne poster, og ikke på å skrive ned og punche koder.

Med GPS kunne man gjort postregistrering automatisk. I sin enkleste form kunne det fungert slik:

1. Alle poster som ligger i systemet har koordinater lagt inn
2. Man kan laste opp en GPS-logg-fil i GPX-/TCX-format (og muligens andre relevante GPS-logg-formater) på turorientering.no
3. Alle poster som ligger innenfor en maksimumsavstand fra GPS-sporet blir automatisk registrert.

Et potensielt problem med dette er at unøyaktigheter på kart og/eller GPS kan føre til at noen poster ikke blir registrert hvis tillatt avstand fra posten ikke er stor nok.

Neste steg kunne derfor vært en mobil-app som sier fra med lydsignal (og bekreftelse på skjermen) når du har besøkt posten, med mulighet for manuell registrering (gjerne med QR-kode på postflagget) dersom automatisk registrering ikke skjer pga. unøyaktigheter som nevnt tidligere. I en slik app ville det være en stor fordel å kunne cache post-koordinater i telefonens minne, slik at registrering også fungerer i områder uten mobildekning. Så kan registreringene automatisk lastes opp til turorientering.no så snart telefonen får kontakt med nettet igjen.

For inspirasjon: Apps for automatisk GPS-registrering av poster i orientering (nyttig for trening uten postflagg) finnes allerede. Se:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=se.hippsomapp.gpsorientering
- https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.fne.myomaps

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Øystein Samuelsen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
An error occurred while saving the comment

Feedback and Knowledge Base