Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Tilgang til tidligere år og statistikk

Jeg ønsker å kunne gå tilbake til tidligere år og se hvilke arrangører jeg deltok hos og se hvor mange poster jeg tok det året.

Det hadde også vært artig med en samlet statistikk over hvor mange poster jeg har tatt hos de ulike arrangørene gjennom årene.

En landsoversikt over antall deltakere hos arrangørene per år hadde også vært interessant - går interessen for å delta opp eller ned?

45 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Snorre shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
An error occurred while saving the comment

Feedback and Knowledge Base