Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Gruppere postene i farger før nummerering - klippe følger rulling

Slik postene er organisert nå vil man måtte lete opp og ned for å klippe selv om man stort sett bare er på ett kart/en farge.

Postene burde vært sortert på farge først, og deretter nummerering. Det gjør det enklere å finne posten i lista når du registrerer klipp.

Et enda mer brukervennlig oppsett ville kanskje vært å gi mulighet for først å velge farge, for deretter å få opp de postene som er på den turen.

Med mange poster må brukeren rulle opp og ned mellom hver gang man klipper. Kan klippe-ruta rulle ned sammen med resten av nettsiden?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Stein O. Rasmussen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
declined  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Hei, og takk for tilbakemeldingen Stein!

Det du foreslår er i hovedsak fordi det kan være tungvindt å finne alle postene for en gitt tur i opplistingen av alle postene, og det er forståelig. Det er derfor hver enkelt tur også har en underside med poster, som kun lister de postene som gjelder for turen. Om du bruker disse undersidene bør det være mye enklere å klippe.

Ettersom dette er den foretrukne måten å klippe poster for en gitt tur nå, har vi ingen umiddelbare planer om en omstrukturering av hovedlisten med poster som foreslått.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base