Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Familiebruker

Er det mulig å få laget en familiebruker, slik at kun en i familien trenger å logge inn for å registrere klipp?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base