Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Familieinnlogging

Vi går ofte sammen på tur og da kunne det være greit å kunne registrere klipp samlet. En mulighet for å knytte brukere sammen i "familiegruppe"/"turgruppe" og så kunne velge hvem som var med på dagens tur før postene klikkes ville vært en flott funksjon.

29 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Sjur Olsborg shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base