Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Innlogging

Hei
Da jeg forsøkte å logge inn med FB i 2017 så oppretter Turorientering en dublett/ny profil på FB i mitt navn. Det framgikk ikke klart av valgene at dette ville skje, og det skapte mye ryddearbeid for meg i dialog med FB. Innloggingsløsningen bør dere designe bedre. Tenk kundereisen.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Martin Hartmann Aasness shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base