Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Slett klipp

Jeg bruker ikke Appen, men bruker nettsiden og mobilen til å klippe postene. Når et post er klippet endrer feltet seg fra "klipp" til "slett klipp".Slik det er nå er det uhyre lett å komme bort i "slett klipp" for en annen post, når man skal klippe en ny. Jeg har vært ute for dette 5-6 ganger.

Jeg skjønner ikke hvorfor man skal kunne slette klipp. Hvis man alikevel trenger den burde den være litt vanskeligere tilgjengelig. Man kunne kanskje fått et tillegsspørsmål - "vil du virkelig slette..."

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
kir shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Takk for tilbakemeldingen. Sletting av klipp har vært en ønsket funksjon tidligere, spesielt for de som klipper hos arrangører som ikke har kontrollkoder hvor det da er enkelt å klippe poster man ikke har besøkt. Men vi forstår at sletting er en spesiell handling og skal vurdere å kreve ekstra bekreftelse på dette.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base