Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

"Tooltip" over frie poster

Det er ikke alle som forstår hva frie poster er. Kunne det kanskje kommet et "tooltip" over frie poster i oversikten som viser hva det er for noe?

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonym commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Det har vert en del diskusjon om tolkning abegrepet "frie poster". Er de for eksempel gratis?
    Kategorien bør endres til "Poster uten rekkefølge".

  • AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hei, takk for tilbakemeldingen! Hvilken oversikt er det du tenker på her? Vi har en beskrivelse av hver type tur i underkant av opplistingen av turer som forklarer dette. I tillegg står det i høyrekolonnen inne på en tur. Men vi tar gjerne i mot andre gode forslag på hvor dette burde være enda tydeligere.

Feedback and Knowledge Base