Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Link til Google play er broken

Tekst på siden:

"Siste nytt
Last ned dine kart og klipp poster fra vår app til iPhone og Android! Alle dine kjøpte og gratiskart som kan lastes ned kan du nå ha tilgjengelig på mobilen din mens du er ute i skogen.

Apple App Store Google Play Store"

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Victoria Koritzinsky shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base