Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Er i ferd med å oppdatere profil i Tur-o, men det ser ikke ut til at postn.listen hos dere er oppdatert. I alle fall ikke 1794 Sponvika

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Henry Sundsetvik shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base