Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Alt kan bli bedre

Lite brukervennlig, smått håpløst å bruke i skogen, dårlig innloggingsfunksjon, dette er myr verre enn klippekort - og fungerer ikke som forventet. Fix en enkel app med Stord felt legge inn pust nr og lodd ; ferdig

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Katrine.kierulf shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base