Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Forklarer hvorfor det er registrert opp til 90 klipp pr 20.6

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Tor Brenhoel commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ja, jeg har også lurt på hvordan "enkelte" kan greie og klippe på 90 forskjellige poster allerede i juni da det kun skal være satt ut tidligposter, vårposter, åpningsposter og GPSposter????????
    NOEN SOM HAR SVAR???

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ser at spm skulle vært stilt til Nydalen/Stifinner, som la ut doble poster for klipp i vårsesongen. My Bad.

Feedback and Knowledge Base