Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Rart med to poster

Det er noe som må være feil- hos meg er det sånn at når jeg skal klippe postene mine, står alle postenes nummere to ganger altså to poster nr. 1, to poster nummer 2 OSV. når jeg skal klippe. Det er ganske dumt, og gjør det uoversiktelig. Jeg likte utseende på postene du klikker på når du skal skrive inn kode bedre før, med mer ryddig design.

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminTurorientering.no (Product Manager, Turorientering.no) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Dette med doble poster hos noen arrangører er en sak for arrangørene å fikse, feks ved å prefikse poster som har samme tall med en bokstav som A1, B1, e.l.

    Dette kunne oppfattes som et «problem» først nå i år med den nye «Poster»-siden som viser alle arrangørens poster. Derimot kan man som tidligere år gå inn på en opplegg (nå kalt tur) for å se postene innenfor akkurat den turen -- da vil det ikke være «dobbelt opp».

    Takk forøvrig for tilbakemeldingen om designet på postene, vi skal ta det med oss videre.

Feedback and Knowledge Base