Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Tabulator mellom stemplingsruter

Etter ny layout er det slik at man må trykke tre ganger Tab for å hoppe mellom rutene når man skal skrive inn stemplingskodene. Fint om dere kunne fjerne Tab stop som er lagt inn på to grafiske elementtyper slik at man kan bruke kun en Tab for å hoppe mellom stemplingsrutene når man skal skrive inn flere koder.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Geir Hegre Romundset shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base