Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

Poster - er det mulig å sortere disse på tall?

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Kocbach shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminTurorientering.no (Product Manager, Turorientering.no) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Det er ikke trivielt nettopp ettersom poster også kan inneholde bokstaver. Forsøker vi å sortere som tall vil det feile dersom noen av postene har bokstaver, så for å løse dette trengs en god del mer logikk.

    Slik det er nå sorteres de på rekkefølge på turer der postene har rekkefølge, dvs. de fargekategoriserte. Der vises også rekkefølgenummeret fremfor postens navn.

Feedback and Knowledge Base