Hvordan kan vi forbedre Turorientering.no?

orienteringskartene

Gjør postene bedre synlig på kartene. I år var ringen som viser plasseringen, og nummer på posten nesten usynlig Bruk kraftigere farge og sett post-nummeret der hvor den vises bedre.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jørn Skogø shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
declined  ·  AdminEliksir AS (Utviklere, Turorientering.no) responded  · 

Hei Jørn. Dette er fullt og helt opp til hver enkelt arrangør da det er de som produserer selve o-kartene. Anbefaler deg å ta kontakt med arrangøren det gjelder med din tilbakemelding slik at de forhåpentligvis kan forbedre kartene neste år.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base